Dr. Burçin Tunç Kimdir?

8 Nisan 1976'da İstanbul'da doğan Op. Dr. Burçin Tunç evli ve 2 çocuk babasıdır. 

Ürolog Burçin Tunç

Lise eğitimini Kadıköy Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Burçin Tunç 1994 yılında kazandığı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümünü 2000 yılında bitirdi. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji ABD'de üroloji uzmanlığı ihtisasına başlayan Dr. Tunç 2005 yılında bu süreci tamamladı.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Burçin Tunç'un Mesleki Hayatı 

2016 - halen - Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi

2010 - 2016 - Ethica İncirli Hastanesi

2007 - 2010 - Özel İstanbul Şehir Hastanesi

2005 - 2006 - Şırnak Asker Hastanesi

Op. Dr. Burçin Tunç'un Yayınları

1/ Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Kural AR, Demirkesen O, Onal B, Obek C,   Tunc B, Onder AU, Yalcin V, Solok V. Outcome   of nephron sparing surgery: elective versus   imperative indications. Urol Int. 2003;71(2):190-6.

Obek C, Ozkan B, Tunc B, Can G, Yalcin V, Solok V. Comparison of 3 different methods of anesthesia before transrectal prostate biopsy: a prospective randomized trial. J Urol. 2004 Aug;172(2):502-5.

Alan C, Ataus S, Tunc B. Xanthogranulamatous pyelonephritis with psoas abscess: 2 cases and review of the literature. Int Urol Nephrol. 2004;36(4):489-93

Ataus S, Onal B, Tunc B, Erozenci A, Cekmen A, Kural AR, Oner A. Factors affecting the survival of patients treated by standard nephroureterectomy for transitional cell carcinoma of the upper urinary tract. Int Urol Nephrol. 2006;38(1):9-13.

Tunc B, Ozguroglu M, Demirkesen O, Alan C, Durak H, Dincbas FO, Kural AR. Small cell carcinoma of the bladder: a case report and review of the literature. Int Urol Nephrol. 2006;38(1):15-9.

Obek C, Ozkan B, Tunc B, Can G. Hypoechoic space formation with periprostatic nerve block: myth or reality? Urol Int. 2006;76(3):236-9.

Demirkesen O,Tunc B, Ozkan B. A Rare Complication of Lumber Disk Surgery: Ureteral Avulsion. 2006;38(3-4):459-61.

Kural AR., Demirkesen O, Alıcı B, Obek C, Tunc B, Ozkan B. Bilateral Percutaneous Nephrolithotomy In A Patient With Hemophilia-A Disorder 2007;78(4):370-3.

Demirkesen O, Onal B, Tunc B, Alıcı B, Onder AU, Ozalp AU, Cetinel B. Assessment Of The Contınence Status And Patıents’ Satısfactıon After Retropubıc Radıcal Prostatectomy: A Questıonnaıre Based Study. 2007;39(2):531-6. Epub 2006 Sep 28.

2/ Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Uzun H, Kalkan M, Tunç B, Aktaş Ş, Çetrinkaya M, Alıcı B. Testiküler Torsiyonda Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Etkinliği Türk Üroloji Dergisi, 30(3): 273-78, 2004

Alan C, Özkara H, Tunç B, Altıntaş R, Çitçi Ş, Uzun H. Kavernöz Sinir Yaralanmasinin Korpus Kavernozumda Neden Olduğu Değişiklikler Ve B Kompleks Vitaminlerinin (B1, B6 Ve B12) Erektil Fonksiyonlarin Geri Dönüşü Üzerine Olan Etkisi. Türk Üroloji Dergisi, 30(4): 398-404, 2004

Önal B, Tunç B, Suiçmez B, Öner A. Üreter Kateterine Bağlı Kandida Enfeksiyonuna Yaklaşım: Olgu Sunumu. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 3: 31-33, 2004

Alan C, Tunç B, Demirkesen O. Ürinomun Perkütan Nefrostomi ve Double J Kateter Drenajı ile Tedavisi: Bir Olgu Sunumu. Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 35 (1): 46-48, 2004

Önder AU, Özkan B, Tunç B, Yalçın V, Talat Z. Kontinan Diversiyonlu Hastada Mesane Taşına Perkütan Sistolitotripsi Uygulaması: Olgu Sunumu. Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 35 (2): 90-92, 2004

Talat Z, Demirkesen O, Tunç B, Öner A. Abdominopelvik Tümöre Bağli Üreter Tikanikliklarinda Nefrovezikal Subkutan Stent Uygulamasi: Olgu Sunumu Türk Üroloji Dergisi, 31(5): 284-286, 2005

Önal B, Tunç B, Ataus S, Alan C, Yalçın V, Öner A. 2 cm. den Büyük Ürik Asit Taşlarında Oral Kemoliz. Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 36: 65-68, 2005

Tunç B, Demirkesen O, Uyaner İ, Gürel E, Kapucu A, Turan T. Hiperoksalürinin Mesane Epiteli Üzerinde Meydana Getirdiği Hasar Ve Bu Hasarın Losartan Tarafından Geri Döndürülmesi. Cerrahpaşa Tıp Dergisi 36: 69-73, 2005

Önal B, Tunç B, Çetinkaya M, Akyüz A, Kural AR. Böbrek Hücreli Kanserin Geç Pankreas Metastazı: Bir Olgu Sunumu. Türk Üroloji Dergisi 32 (4): 546-548, 2006

3/ Yazılan ulusal kitaplarda bölümler, derleme yazıları ve çeviriler

Tunç B, Demirkesen O. Üriner Sistem Taşlarında ESWL. Türkiye Hastane Tıp Dergisi; 56 (3): 100-102, 2002

Altuğ F, Tunç B: Hipospadias Tedavisinde Dikkat Edilmesi Gereken Konular. Üroloji 2004 Editörler: Erözenci A, Ataus S., Ayhan Matbaası, İstanbul, 327-330, 2004

Demirkesen O, Tunç B: Aşırı Aktif Mesane. Üroloji 2004 Editörler: Erözenci A, Ataus S., Ayhan Matbaası, İstanbul, 471-476, 2004

Öbek C, Tunç B. Ürogenital Sistem Tümörlerinin Tedavisinde OBilimleri Dergisi, Üroonkolji Özel Sayısı. Editör: Akdaş, A., Ortadoğu Reklam Tanıtım ve Yayıncılık, Ankara, 1:9, 84-92, 2005

Tunç B, Erözenci A: Yüzeyel Mesane Kanserlerinde Tedavi Prensipleri. Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, Üroonkolji Özel Sayısı. Editör: Akdaş, A., Ortadoğu Reklam Tanıtım ve Yayıncılık, Ankara, 1:9, 24-26, 2005

Tunç B, Erözenci A: BPH’nın Medikal Tedavisi: Endikasyonlar ve Yöntemleri. Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, Üroonkolji Özel Sayısı. Editör: Akdaş, A., Ortadoğu Reklam Tanıtım ve Yayıncılık, Ankara, 1:1, 51-53, 2005

Tunç B, Demirkesen O: Mesane ve Üretranın Fizyolojisi ve Farmakolojisi. Campbell Üroloji, Sekizinci Baskı, 831-886, 2005

4/ Uluslar arası Kongre Bildirileri

Demirkesen O, Onal B, Alici B, Tunc B, Cetinel B. The Evaluation of Sexual Function After Tension Free Vaginal Tape. 19th Congress of the European Association of Urology, Vienna 2004.

Ozkan B, Obek C, Tunc B, Can G, Solok V. Hypoechoic Nodule Formation with Periprostatic Lidocaine Infiltration: Myth or Reality. 19th Congress of the European Association of Urology, Vienna 2004.

Ozkan B, Obek C, Tunc B, Ayun G, Can G, Yalcin V, Solok V. A Comparision of Three Antibiotic Prophylaxis Regiments For Prostate Biopsy With Periprostatic Nevre Block. 19th Congress of the European Association of Urology, Vienna 2004.

Yalcin V, Onder AU, Kural AR, Demirkesen O, Ozkan B, Tunc B. Our Initial Experiance with Laparoscopic Pyeloplasty. 23rd World Congress on Endourology and the SWL 21st Basic Research Symposium, August 23-26, 2005, Amsterdam, the Netherlands

Yalcin V, Kural AR, Onder AU, Citci S, Argun B, Tunc B. Our complications in 1230 Percutaneous Nephrolitotomies. 23rd World Congress on Endourology and the SWL 21st Basic Research Symposium, August 23-26, 2005, Amsterdam, the Netherlands

Onal B, Ozkan B, Demirkesen O, Tunc B, Yalcin V, Kural AR, Oner A. Outcome Of Nephron Sparing Surgery In Elective Versus Imperative Indications. 9th Mediterranean Congress Antalya Turkey September 2005

Onal B, Ozkan B, Demirkesen O, Tunc B, Oner A, Cetinel B. The Factors Affecting Upper Urinary Tract In The Patients With Spinal Cord Injury. 9th Mediterranean Congress Antalya Turkey September 2005

5/ Yurtiçi Kongre Bildirileri

Alıcı B, Ozkara H, Tunc B, Öztürk Y, Soy D, Yelkovan M. Spinal Kord Yaralanması Erektil Disfonksiyonlu Erkeklerde Tercih Edilen Tedavi Seçenekleri. Prospektif Bir Çalışma. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya 2002.

Onder AU, Gul Ü, Tunç B, Özkan B, Yalçın V, Solok V. Prostat Kanserinde PSA ve Derivelerinin Tanısal Etkinliği. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya 2002.

Önder AU, Tunç B, Öbek C, Gül Ü, Uygun N, Yalçın V, Solok V. Biyopsi Pozitif Kor Sayısının Radikal Prostatektomi Materyali Gleason Skorunu Öngörmedeki Önemi. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya 2002.

Demirken O, Önal B, Özalp AU, Tunç B, Yalçın V, Önder AU, Çetinel B. RRP Operasyonunun İdrar İnkontinansı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Uzun Dönem Sonuçları. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya 2002.

Yalçın V, Kural AR, Önder AU, Çitçi Ş, Argun B, Tunç B. 1072 Perkütan Nefrolitotomi Girişimindeki Komplikasyonlarımız. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya 2004.

İsmailoğlu İ, Demirkesen O, Tunç B, Çetinel B. İdrar Kaçıran Erişkin Kadınlarda Semptom ve Ürodinamik Bulgular Arasındaki İlişki. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya 2004.

Alan C, Özkara H, Altıntaş R, Tunç B, Çitçi Ş, Uzun H. Kavernöz Sinir Yaralanmasının Korpus Kavernozumda Neden Olduğu Değişiklikler be B vitamin Kompleksinin (B1, B6, B12) Erektil Fonksiyonun Geri Dönüşümü Üzerine Olan Etkisi. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya 2004.

Alıcı B, Tunç B, Özkara H, Aydemir B, Akyolcu MC. GSTM1 Genetik Polimorfizmi ile İnsan Sperm Hücresinde Oluşan Oksidatif Hasar Arasındaki İlişki. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya 2004.

Akkuş E, Alıcı B, Özkara H, Özkan B, Tunç B, Hattat H. Penil Kurvatür Tedavisinde Plikasyon Cerrahisinde 8 Yıllık Deneyimlerimiz. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya 2004.

Yalçın V, Önder AU, Coşkuner E, Özkan B, Tunç B. Renal Ven Kontrolnde Weck Klip Kullanımı ile Laparoskopik Nefrektomi. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya 2004.

Kural AR, Demirkesen O, Yavuz N, Alıcı B, Yalçın V, Tunç B. Laparoskopik Transperitoneal Prostatektomi. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya 2004.

Katıldığı Kurslar

İstanbul Perkütan Renal Cerrahi Kursu, 21-22 Mart 2002, İstanbul

Erkek İnfertilitesinde Varikosel, 29 Kasım 2002, İstanbul

İnkontinans Kursu, 19-20 Mayıs 2004, Ankara

1. İstanbul Laparoskopik Üroloji Günleri, 14-15 Mart 2005, İstanbul

Bildiği Diller

İngilizce : Çok iyi
Fransızca : İyi