Testisler erkeklik hormonu salgılayan ve üreme için gerekli olan sperm hücrelerini üreten organlardır. Testislere darbe gelmesi (vurma, çarpma, düşme) ya da kesici, delici veya ateşli aletlerle hasara uğraması durumuna testis travması denir. Testis organı, vücudun dışında olması nedeniyle bazı darbelere kolayca maruz kalabilir. Bu travmalar ağrıdan kısırlığa kadar varan birtakım sorunlara yol açabilir.

Testis Travması Ne Gibi Sorunlara Yol Açar?

Testise gelen darbe ile ödem, şiddetli ağrı, yırtılma, damar yırtılmasına bağlı gelişen kan toplanması, testis dokusunun dışarı çıkması gibi sorunlara neden olduğu gibi kısırlığa da yol açabilir.

Tedavisi

Testis tedavisine başlanmadan önce travmanın şiddeti ve oluş şekli iyice anlaşılmalıdır. Skrotal ultrasonogrofi ve hatta gerekirse MR gibi tanı yöntemleri kullanılarak durum incelenmelidir. Eğer basit bir yaralanma söz konusu ise istirahat yeterli olabilir. Eğer bir yaralanma söz konusuysa ve testis bütünlüğü bozulmuşsa cerrahi operasyonla tedavi yapılmalıdır. Bazı ciddi yaralanmalarda testisin bir kısmı ya da tamamı alınmak zorunda kalınabilir.