Mikro tese, menide sperm hücresinin çıkmaması durumunda testislerden sperm alınarak tüp bebeğin yapılmasıdır. Tıkayıcı tipte olmayan azospermi vakalarında testisten sperm elde etmek amaçlanır. Mikroskop altında sperm kanalları gözlemlenerek geniş görünen kanallar içerisinden olgun spermler elde edilmeye çalışılır. Mikro tese uygulamasının başarısında iki önemli  faktör vardır. Birincisi ameliyat tekniğidir. İkincisi ise alınan materyalin laboratuarda iyi ayrıştırılmasıdır.

Mikro Tese Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Mikro tese ameliyatı genel anestezi veya lokal anestezi altında yapılabilir. Sperm bulunabilmesine göre ameliyat süresi 10-15 dakika olabileceği gibi 2-2,5 saatlere çıkabilir. Bu nedenle genel anestezi daha sık tercih edilir. Kolay sperm çıkabilecek hastalarda, daha önce sperm bulunduğu ispatlanmış hastalarda lokal anesteziyle de işlem yapılabilir. Öte yandan hastanın başka ek hastalıkları varsa ve bu hastalıklar genel anestezi alımına engelse lokal anestezi kullanılabilir. Yani anestezi türü hastanın durumuna da bağlıdır.

Eskiden mikroskop kullanılmadan testis dokusu açılarak belirli noktalardan biyopsiler yapılır ve bu alınan dokularda sperm aranırdı. Günümüzde ise mikroskop altında sperm kanalları neredeyse teker teker ayrıştırılarak tüm sperm yolları incelenir ve sperm hücresi bulunana kadar mikroskop altında işleme devam edilir. Bu sayede eski usul tese ameliyatlarında yüzde 30 civarında sperm bulunuyorken mikroskobun işin içine girmesiyle bu oran yüzde 65'lere kadar çıkmıştır. Bulunan sperm hücreleri aynı anda tüp bebek işlemi için kullanılabildiği gibi ileride kullanılabilmesi için dondurulabilir.