Ameliyatsız Mesane Tümörü Tedavisi

Evre Ta ve T1 tümörler yüzeyel mesane tümörleri olarak adlandırılırlar. Ürotelyum ve lamina propria tabakalarında lenf ve kas dokusu bulunmadığı için bu evredeki tümörlerin mesanenin başka bir yerinde olmadığı düşünülür. Dolayısı ile endoskopik rezeksiyon ile tümörler tamamen temizlenmiş olurlar. Düşük evreli Ta tümörlerde genellikle ek bir tedaviye gerek olmaz iken, T1, yüksek evreli tümörler ve CIS varlığında evre atlama riski taşımaktadırlar. Bu sebeple bu hastalarda tanıdan emin olabilmek için kısa bir süre içinde yeniden rezeksiyon (mesaneden tümörlü alanları kesilmesi) ile kas dokusunun yeniden örneklenmesi istenilebilir. Tanıdan emin olunan durumunda mesane dokusunu tümörlere karşı dirençli hale getirmek için mesane içinde kemoterapi (mitomycin-c, epirubisin, tiotepa) veya immunoterapi (BCG aşısı) uygulaması yapılabilir. Yüzeyel mesane tümörü olan hastalar kendi mesaneleri ile yaşarlar. Mesane tümörü nüks etme riski yüksek olan bir hastalıktır. Bu sebeple ilk başlarda 3’er aylık periodlarla olmak üzere en az 5 yıllık bir süre boyunca belirli aralıklarla sistoskopi takibi yapılması gerekmektedir.

Mesane Tümörü Ameliyatı

Mesanenin kas dokusuna geçmiş olan tümörler invaziv mesane tümörleri olarak adlandırılırlar. Kas dokusu damardan ve lenf dokusunda zengin olduğu için, bir noktadan bile kas dokusuna geçmiş olan bir tümör mesanenin diğer dokularına da ulaşabilir. Bu sebeple kapalı (endoskopik) yöntemlerle yapılan rezeksiyonlar ile tümörleri temizlemek mümkün olmaz.

Öte yandan sık tekrar eden, BCG uygulamasına yanıt alınmayan T1 ve carcinoma in situlu hastalarda tümör kas dokusuna geçmiş olabilir ama alınan örneklerde bu gösterilememiş olabilir. Bu hasta grubu da yüksek risk içermesi nedeni ile invaziv mesane tümörleri arasında adlandırılmaktadır.

SİSTEKTOMİ (Mesanenin Tamamen Alınması)

İnvaziv mesane tümörlerinde tedavi yöntemi mesanenin tamamının alınmasıdır (sistektomi). Sistektomi esnasında erkeklerde prostat dokusu da beraberinde alınmaktadır. Yine mesaneyi çevreleyen dokularla birlikte lenf bezeleri de bu ameliyat esnasında çıkarılmaktadır. Sistektomi yapıldıktan sonra idrarın bir yerden tahliye edilmesi gerekmektedir. Bunun için bağırsaklardan yapay mesane yapılabileceği gibi, göbeğin hemen yanına açılacak küçük bir rezervuar (ileal loop)da uygulanabilir. Hastalar açısından ilk duyulduğu anda son derece moral bozucu bir ameliyat olsa da uzun dönemde hastaların hayat kalitelerinde çok bozulma olmadığı, ve hastaların bu rezervuarlar ile her işi yapabildikleri (denize girme, spor yapma vs vs ) görülmektedir.