Tüm hastalarda tümörlerin adı mesane tümörü olsa da mesane tümörü kendi içinde farklılık gösteren biyolojik davranışlar içermektedir. Kimi tümörler bir kere olup sonra bir ömür boyu nüks etmez iken bazı tümörler sürekli nüks ederek, evre atlama riski taşırlar.

Mesane tümörleri ana olarak iki gruba ayrılırlar; yüksek dereceli (high grade) ve düşük dereceli (low grade) mesane tümörler.  Yüksek dereceli tümörler daha agresif seyirlidirler. Bu tümörler mesanenin derin katlarına ilerlemeye meyillidir. Düşük evreli tümörler ise genellikle nüks etseler bile derin katlara doğru nadiren ilerlerler.

 Bir de mesane tümörlerinin mesane dokusunda ilerlediği derinliğe göre evrelemesi vardır.

Tablo 1 (Mesane kanserinin TNM evrelemesi)

Ta (Non invaziv papiler tümör)

Ürotelyumda sınırlı 

Tis (CIS - Karsinoma  insitu)

Ürotelyuma sınırlı yüksek dereceli tümör

T1 tümör

Lamina propria tabakasına geçmiş

T2

Tümör mesane kas tabakasına geçmiş

T2A

Tümör mesane kas tabakasının üst yüzeyel ksımlarına geçmiş

T2B

Tümör, mesane kas tabakasının derin kısımlarına geçmiş

T3

Tümör, mesane etrafındaki yağ dokusuna geçmiş

T4

Tümörün (prostat, uterus, vajen duvarı, pelvik duvar ya da batın içi organlar gibi) çevre dokuları tutması