Mesane Tümörü Tanısı

En önemli görüntüleme yöntemi ultrasonografidir. Ultrason genellikle 1 cm üzerinde olan kitleleri görebilmektedir. Yine ultrason bakan hekim bağımlı bir görüntüleme yöntemi olması nedeni ile başarısı sübjektiftir. O sebeple mesane tümörü şüphesi olan her hastanın mesanesinin içinin endoskopik olarak incelenmesi ile kesin tanı konulabilir (sistoskopi).  Sistoskopi hem tanı konulması hem de aynı zamanda tedavi yapılabilmesini sağlamaktadır. idrar sitolojisi, NMP22 gibi idrarda tümör markerları ancak mesane tümör tanısı olan hastalarda sistoskopiye yardımcı olarak kullanılabilmektedir.

Sistoskopi işlemi lokal veya genel anestezi altında idrar kanalından girilerek endovizyon altında mesane ve idrar kanalının görsel olarak incelenmesi işlemidir. Sistoskopi esnasında üretra, erkeklerde prostat dokusu ve mesane incelenir. Eğer patolojik bir oluşum izlenmez ise hasta kısa bir süre içinde evine gidebilir. Sistoskopi esnasında şüpheli bir alan görülmesi veya tümör izlenmesi durumunda aynı seansta buradaki kitleler kesilerek çıkarılır (TUR-T) ve patolojik incelemeye gönderilebilir.