Mesane Tümörü Belirtileri

İdrardan kan gelmesi (hematüri) mesane tümörlerinin ilk belirtisidir. Genellikle kanama ağrısız olur. Kanama gözle görülebileceği (makroskopik) gibi sadece idrar tahlillerinde de görülebilir (mikroskobik). Kanama sürekli olmayabilir. İdrar normal rengine dönebilir. Hastalar bu sebeple kanamayı nadiren de olsa önemsememe eğiliminde olurlar. Zaman zaman da gittikleri doktorlar bunun enfeksiyona bağlı olabileceğini düşünerek teşhiste gecikebilirler. Unutulmamalıdır ki idrardan gözle kan görülmesi aksi ispat edilene kadar mesane tümörünün ilk belirtisi olarak kabul edilmelidir.  İdrardan kan gelmesi birçok sebebe bağlı olabilir. Elbette her kanama kanser demek değildir. Böbrek taşları, idrar yolları enfeksiyonları, büyümüş prostatlar kanama nedeni olabilir. Özellikle kadınlarda nedensiz (idiopatik hematüri) mikroskobik hematüri görülebilir.

Sık idrara çıkma, idrar yaparken ağrı, sürekli idrar varmış hissi de mesane tümörünün belirtileri arasında sayılabilir. Özellikle idrar yollarından şikayetleri olan hastalarda altta yatan bir neden bulunamıyorsa mesane tümörü açısından uyanık olmakta fayda vardır.