Testis Tümörü Ameliyatı

Testis tümör tanısı konulan hastalarda tedavi kanserli testisin alınması (orşiektomi) ile başlar. Testis tümörlerinde biyopsinin yeri yoktur. Tanı konulduktan sonra ivedilikle testisin alınması gerekmektedir. Zira tümörün testisin dışına çıkmadığı, başka bir organa sıçramadığı durumlarda tümörün tipine göre ek bir tedaviye ihtiyaç duyulmadan tam tedavi sağlanabilir.

Testis tümörleri ileri evrelerde bile tedavi edilebilen hastalıklardır. Tümörün tipine göre orşiektomi sonrası kemoterapi ve radyoterapi ile hastaların çoğunda tam kür sağlanabilir.

Testis tümörü olup tedavi almış hastaların hiçbir şikayetleri olmasa bile enaz 5 yıllık süre boyunca kan tetkikleri ve görüntülüme yöntemleri ile düzenli takibi önemlidir.

Tek testisi alınan hastalarda cinsel anlamda ve üreme açısından genellikle bir problem görülmez. Erkeklik hormonu (testesteron) oranında bir değişiklik olmayacağı gibi, sağlam testiste sperm üretimi de kısa bir süre içinde artış göstererek sperm kalitesinde bir bozulma olmasını engeller. Fakat tedavinin bir parçası olan kemoterapi ve radyoterapiler sonrası sperm üretiminde gerileme olabilir. Testis tümörü genellikle genç erkekleri etkileyen bir durum olması nedeni ile hastalara tedavi öncesi spermlerini dondurmaları önerilir.

Batın içinde lenf bezlerinde kemoterapiye rağmen metastaik hücrelerin yaşaması durumunda buradaki lenf bezlerinin çıkarılması gerekmektedir (retroperitoneal lenfadenektomi). Bu işlem sırasında sinirlerde de harabiyet olabileceği için boşalma sırasında spermlerin geri mesaneye kaçması, dışarı sperm çıkmaması durumu oluşabilir. Bu sebeple de bu hastalara da spermlerinin dondurulması önerilmektedir.

Hastaların cinsel hayatları ve sertleşmeleri ile ilgili bir problem gelişmemektedir.